https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21530.22816609-af5e-4b88-adb0-25ab9589414b.0da6726d-bd96-4505-8a28-e032433f9022.50aed003-eef8-49ab-860e-2040dca91ab4.png

CorelDRAW.app

avtor: Corel

View, edit and collaboratively review CorelDRAW design files in real-time.

CorelDRAW.app lets you view, edit and share your CorelDRAW design files for collaborative review in Microsoft Teams. Now everyone involved in a project can connect on important design files inside teams and chats, streamlining the review and approval process for the entire organization.

CorelDRAW.app for Microsoft Teams is available exclusively with an enterprise license of CorelDRAW Graphics Suite—the collaborative solution for professional vector illustration, page layout, photo editing, and graphic design. Learn more at [coreldraw.com/enterprisecollaboration](https://coreldraw.com/enterprisecollaboration). Contact your IT administrator to get CorelDRAW.app configured in your Microsoft 365 environment. Once this is done, simply add CorelDRAW.app to your teams or chats and start collaborating!

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telefonske številke, poštni naslovi ali naslovi URL. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40087.22816609-af5e-4b88-adb0-25ab9589414b.154a85aa-028f-4f66-9399-b2f754ec2aaa.08e4b846-338a-4f4f-8ca7-2821ad373045.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26284.22816609-af5e-4b88-adb0-25ab9589414b.154a85aa-028f-4f66-9399-b2f754ec2aaa.1e8086ff-6c3a-4e5f-8d7d-2f06aa2c6bcc.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53051.22816609-af5e-4b88-adb0-25ab9589414b.154a85aa-028f-4f66-9399-b2f754ec2aaa.ceebff38-e24a-45c2-8d4b-02106ee5a296.png