https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38872.1a0a4f06-d347-4f24-9746-9ddb69dd93fc.264bd4a8-b562-4705-ae61-2ca822cede89.25647568-aa76-4b06-ac5c-ffaaec0713c6.png

Storegate for Outlook

avtor: Storegate Sweden

Storegate makes it easy for you to store, share and collaborate.

Share files of all sizes and save e-mail attachments with Storegate

Storegate makes it easy for you to store, share and collaborate with files in a cloud service, directly in your Outlook inbox. With Storegate, your files are stored in Sweden.

The Storegate add-in for Microsoft Outlook creates easy access to your files on Storegate, without having to leave Outlook. Your files are only available to you and you retain sole ownership of stored information.

Attach files as links: When you create a message, you can link to files on Storegate

Save attachments: Save attachments from messages to your Storegate account

Stay in control: Store, share and collaborate on files in a GDPR-safe wayc

You do not have to worry about foreign legislation and its possible impact, or the risk that your data will be shared with third countries when you use Storegate's cloud service.

This extension requires a Storegate account. If you do not have a Storegate account, you can register here https://www.storegate.com/. Additional charges may apply when signing up for a subscription.

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5315.1a0a4f06-d347-4f24-9746-9ddb69dd93fc.c0b63141-91b1-4bf9-809b-7e32e84d0a39.12180c5f-c0f5-4a78-950f-f8e3dbc70c99.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53530.1a0a4f06-d347-4f24-9746-9ddb69dd93fc.c0b63141-91b1-4bf9-809b-7e32e84d0a39.dff90611-e40d-45cd-9d03-246cf228bf7a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14263.1a0a4f06-d347-4f24-9746-9ddb69dd93fc.c0b63141-91b1-4bf9-809b-7e32e84d0a39.3ab70490-17a3-4229-a069-aa9f2ef73289.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21485.1a0a4f06-d347-4f24-9746-9ddb69dd93fc.c0b63141-91b1-4bf9-809b-7e32e84d0a39.28ccdef9-3523-4ad9-a341-87fba058eef3.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32278.1a0a4f06-d347-4f24-9746-9ddb69dd93fc.c0b63141-91b1-4bf9-809b-7e32e84d0a39.28671724-d4c3-424a-8e3b-72851a8f4ac2.png