https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20697.4ead3911-1912-43c3-a854-6abc18fd6c89.960ddea9-d999-43d0-bf9d-06ff2d736c04.a56ada26-cc57-484d-93ff-ed97388361cd.png

100W - Psychological AI

avtor: 100Worte

Understand the quality of your communication and improve the relationship with your recipients.

Psychological AI is the world's first solution to directly analyze the quality of your relationship with your recipient. In addition to this, Psychological AI measures the needs of your conversation partner and provides important tips on how to better reach them while writing your email.

Psychological AI offers these features:

- Measure the quality of your relationship for an objective understanding of who you resonate well with and who you haven't yet. Understand what type of people you struggle with so you can better target them with training and tips.

- Identify your counterpart's needs so you can always assess them correctly in the future. Single words can destroy relationships. Understand what your conversation partners value and secure lasting relationships.

- Improve your individual writing style to continuously increase the relationship with your conversation partner. This leads to significantly more sales in your sales department.

14 days free trial to raise your communication to a new level with psychological triggers.

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za branje ali spreminjanje vsebine poljubnega elementa v vašem nabiralniku ter ustvarjanje novih elementov. V poljubnem sporočilu ali elementu koledarja lahko dostopa do osebnih podatkov, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki ali priloge. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54760.4ead3911-1912-43c3-a854-6abc18fd6c89.960ddea9-d999-43d0-bf9d-06ff2d736c04.b248441c-7bc7-4868-b576-fd2ac424839c.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23653.4ead3911-1912-43c3-a854-6abc18fd6c89.960ddea9-d999-43d0-bf9d-06ff2d736c04.d3e6a589-edf3-495a-b8ec-3fb1e4b4292f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.145.4ead3911-1912-43c3-a854-6abc18fd6c89.960ddea9-d999-43d0-bf9d-06ff2d736c04.a8cd8579-9a94-40fa-a523-ac877542043f.png