https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2803.9166cf3c-aa2e-4d33-a5b2-f6f64b05349f.19c5f933-9bbc-4de0-be8f-e479921ad39d.434a9a4c-f7e2-4f3d-9064-3358bfa9500e.png

Templafy

avtor: Templafy

Create on-brand documents quickly using Templafy without leaving the Microsoft Teams environment

Templafy brings the functionality of Templafy right inside the Microsoft Teams environment. The app provides users with an improved document creation workflow experience that helps secure brand and compliance without having to work outside of the Teams environment.

How does the Templafy work?

With Templafy, users creating a document from inside Microsoft Teams will see a new dialogue embedded in the workflow to help them get started creating the business document.

Additionally, Templafy’s Library is available as a handy task pane inside Microsoft Teams, bringing users a portal to access all the latest company document assets.

Finally, documents created through the Templafy save back to the correct Microsoft Teams folder, ensuring all business documents are stored where they’re supposed to be.

Who will this benefit?

Templafy is designed to help users who work in Microsoft Teams and create documents as part of their daily tasks. The app will help increase efficiency in their workflow, ensure compliance and branding in the document itself, while automatically ensuring the document is stored back in the correct folder.

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telefonske številke, poštni naslovi ali naslovi URL. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40358.9166cf3c-aa2e-4d33-a5b2-f6f64b05349f.19c5f933-9bbc-4de0-be8f-e479921ad39d.06bd9e20-6a70-4986-9277-d1b0deed8f4f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51701.9166cf3c-aa2e-4d33-a5b2-f6f64b05349f.19c5f933-9bbc-4de0-be8f-e479921ad39d.0f1c52d4-8ede-4ef6-a008-16f6b5f85a71.png