https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57933.899aef3d-6e8d-4f98-a431-c95c05ffaf27.bbe80130-edb4-4ec5-a410-330eafbd9b3a.0adf2efd-5ae2-4975-83ae-5cb367a73c9e.png

Scrum Ninja

avtor: AIMDek Technologies Inc.

Scrum Ninja helps you automate your daily, weekly, monthly standup meetings.

*Scrum Ninja* is a simple scrum assistant that will enable team members to automate their stand-up meetings and provide an easy way for the team members to share their daily, weekly, monthly scrum updates. Scrum master will save the time of collecting updates of team members and get historical insights of each member by revisiting the older scrum. For further help or getting started, Please visit us at [https://www.aimdek.com/scrum-ninja-support/](https://www.aimdek.com/scrum-ninja-support/)

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telefonske številke, poštni naslovi ali naslovi URL. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44286.899aef3d-6e8d-4f98-a431-c95c05ffaf27.a588cba0-e2f0-40af-833d-b5f813035a03.074c2b9d-41e0-4ab5-be47-99ba79238cd0.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29076.899aef3d-6e8d-4f98-a431-c95c05ffaf27.a588cba0-e2f0-40af-833d-b5f813035a03.0bfe06e3-2104-4e9f-ac88-4eb56b513b86.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5216.899aef3d-6e8d-4f98-a431-c95c05ffaf27.a588cba0-e2f0-40af-833d-b5f813035a03.011ed423-f31b-48f9-a40d-7ffa2f2cd010.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44376.899aef3d-6e8d-4f98-a431-c95c05ffaf27.a588cba0-e2f0-40af-833d-b5f813035a03.8c1d764f-3531-4511-88ad-2564587e6639.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26886.899aef3d-6e8d-4f98-a431-c95c05ffaf27.a588cba0-e2f0-40af-833d-b5f813035a03.0376e8c7-456a-4188-ac76-9db71972c472.png