https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17931.6cf067f4-46ae-4a14-897f-fc53b7dcdaee.5c6d8251-4cd3-409f-b000-530133c908d5.eb54725d-523f-441c-a601-aef396601833.png

Akiflow for Outlook

avtor: Akiflow Inc.

Easily import Outlook emails as tasks in Akiflow.

Akiflow helps you consolidate all your tools in one place and block time for tasks in your calendar.

Turn emails into tasks in Akiflow

With the Akiflow integration, you can create tasks from your Outlook emails.

The tasks will be visible on all Akiflow platforms - desktop, mobile and web - where you can easily handle all your tasks from 4000+ apps.

Use Akiflow to improve your productivity

  • Consolidate all your tasks in one single inbox, thanks to our integrations
  • Capture tasks using our powerful command bar to never forget anything.
  • Plan your tasks in your calendar, where you can see all your work and personal events.
  • Focus on what's important by organizing your tasks by label, due date, priority, and tags.
  • Build habits with recurring tasks and Akiflow Rituals.

Connect Outlook to Akiflow

This integration is available for free to all Akiflow customers who also have an Outlook account. New to Akiflow? Sign up for free ↗

Additional resources

Product guide article ↗

How to Use Akiflow ↗

Reach out to Akiflow Support ↗ for additional help

Zmogljivosti aplikacije

Ko je ta aplikacija v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta aplikacija ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in za spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60510.6cf067f4-46ae-4a14-897f-fc53b7dcdaee.5c6d8251-4cd3-409f-b000-530133c908d5.249c4684-27f2-4b62-a3c4-a7f15049094f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34365.6cf067f4-46ae-4a14-897f-fc53b7dcdaee.5c6d8251-4cd3-409f-b000-530133c908d5.4eba83b7-9e24-4b9e-8867-ec63f0cdda16.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34649.6cf067f4-46ae-4a14-897f-fc53b7dcdaee.5c6d8251-4cd3-409f-b000-530133c908d5.4f86f3e5-c4ed-4caa-94d8-24e4a5db3eb0.png