https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9537.60d94a07-81c4-41b5-943f-5951f2699bcd.b7b159ff-454f-4c50-b08c-42592e79c838.74975fb1-fb67-4e96-bbef-629ed3b22aaa.png

WiseStamp Add-in for Microsoft 365

avtor: WiseStamp Signatures

WiseStamp Add-in for Outlook will automatically add your signature to your Outlook email.

Simplify email signature management and empower your organization with WiseStamp's Add-in for Outlook. Specifically designed for WiseStamp for Teams, our add-in allows you to effortlessly deploy and manage custom email signatures across your entire team.

Create and customize professional email signatures using WiseStamp, ensuring brand consistency and including essential information such as contact details, social media links, and company branding.

Key Features:

  • Seamlessly deploy custom email signatures created in WiseStamp to all users in your organization using the Add-in for Outlook.
  • Maintain brand consistency by incorporating company branding, contact details, and social media links in every email signature.
  • Enable employees to use multiple signatures based on their specific roles, departments, or campaigns.
  • Efficiently manage and update signatures from WiseStamp, ensuring all users have the most up-to-date information.

Elevate your organization's email communication with WiseStamp's Add-in for Outlook, providing a streamlined solution for deploying and managing custom email signatures while maintaining brand consistency and flexibility.

Sign up for a free 14-day trial of WiseStamp for Teams at webapp.wisestamp.com/signup and experience the benefits for your organization today!

Zmogljivosti aplikacije

Ko je ta aplikacija v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta aplikacija ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in za spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.
Ta dodatek se lahko zažene sam, ko:
  • Uporabnik sestavi novo pošto.
  • Uporabnik ustvari nov dogodek.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41751.60d94a07-81c4-41b5-943f-5951f2699bcd.b7b159ff-454f-4c50-b08c-42592e79c838.dc7130a1-bada-4f9a-8a22-e01ba6d8672d.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59654.60d94a07-81c4-41b5-943f-5951f2699bcd.b7b159ff-454f-4c50-b08c-42592e79c838.7f530138-d68e-445a-a4e7-e933e68dec71.png