https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32941.a50bf36e-e3ca-4dea-b50e-263137c5645e.4998404e-f202-4e83-a9b1-165ed338e7a1.a4203a64-f952-4cee-84aa-e2162d97a208.png

Playbooks for Outlook

avtor: XANT

Playbooks for Outlook lets you track when prospects open, click, and download your email content.

Playbooks for Outlook uses the world's most accurate email tracking technology to let sales reps know when their prospects are engaged. Each time an email is opened or forwarded, a link is clicked, or an attachment is downloaded, reps are notified directly within Outlook. Armed with this visibility reps can tailor their timing and message based on their prospect's interest, creating a more personalized buying experience. Note: this add-in requires a Playbooks subscription. To get Playbooks go to https://www.xant.ai/playbooks/#demo ​

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za branje ali spreminjanje vsebine poljubnega elementa v vašem nabiralniku ter ustvarjanje novih elementov. V poljubnem sporočilu ali elementu koledarja lahko dostopa do osebnih podatkov, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki ali priloge. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54261.a50bf36e-e3ca-4dea-b50e-263137c5645e.e2711e87-5837-4de3-b1f5-e1781fdd0267.dc7a9306-c9c9-4a57-90f2-b0f37bcc91c3.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23803.a50bf36e-e3ca-4dea-b50e-263137c5645e.e2711e87-5837-4de3-b1f5-e1781fdd0267.130a4db8-8bab-4856-a1cb-1d3f92a9201e.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40100.a50bf36e-e3ca-4dea-b50e-263137c5645e.e2711e87-5837-4de3-b1f5-e1781fdd0267.d4a48324-ee83-4196-a5ab-2acca859c19a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57184.a50bf36e-e3ca-4dea-b50e-263137c5645e.e2711e87-5837-4de3-b1f5-e1781fdd0267.fa05fdfd-662b-4b8d-bb11-1a24bed4fb40.png