https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47702.0510c068-40e2-4d9b-8e64-1c4d3ebefdc1.2a7afdfc-40cb-477c-a54b-4309fdb59ff5.d613b11e-908c-40cb-9a7b-8b019c2d484c.png

Skedway

Apek

Reservation of spaces and rooms on the Skedway platform

The Skedway add-in is an extension of the Skedway platform for Microsoft Outlook 365, Desktop and Web. Skedway brings the Smart Offices solution to your business, enabling you to manage your spaces in a controlled and optimized way. The add-in allows, through a Skedway platform account, to make reservations and schedules of their spaces, as well as view and filter status, facilities, availability, capacity, size and others. Schedule the ideal space for your appointments in an integrated and simple way. There are no extra charges for using the Skedway add-in, but using the Skedway add-in will depend on availability in the plan contracted on the Skedway web platform. For more details see https://www.apekbrazil.com/skedway-home .

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za branje ali spreminjanje vsebine poljubnega elementa v vašem nabiralniku ter ustvarjanje novih elementov. V poljubnem sporočilu ali elementu koledarja lahko dostopa do osebnih podatkov, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki ali priloge. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca.
  • Hiter pregled
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61800.0510c068-40e2-4d9b-8e64-1c4d3ebefdc1.2a7afdfc-40cb-477c-a54b-4309fdb59ff5.a048ffca-ba42-4ee6-94ab-98611c82e4b9.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23336.0510c068-40e2-4d9b-8e64-1c4d3ebefdc1.2a7afdfc-40cb-477c-a54b-4309fdb59ff5.d3cad01a-5b55-44f1-9e9c-af80afc895ed.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16860.0510c068-40e2-4d9b-8e64-1c4d3ebefdc1.2a7afdfc-40cb-477c-a54b-4309fdb59ff5.7f3cd1f5-ff26-4bed-b436-4118f76c0f64.png