https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27462.a31dc8d8-cb52-4ee8-821d-ac1fd848e7be.315a7063-35e8-47fd-8538-909290ecdede.f64f9639-c65c-44d2-8818-6ced7b133ba3.png

Confluence for Outlook – Agenda Planner

yasoon GmbH

Plan your meeting agenda collaboratively in Outlook – using your Confluence meeting notes page.

Please note: To use this add-in, your Confluence administrator has to configure Confluence Cloud first. Here’s a guide on how to do this: https://go.yasoon.com/confluence-addin-get-started

Additionally, every user needs access to Confluence Cloud with an own user

------

Features:

• Create a Confluence page for your meeting request, a link is added

• Plan a meeting agenda directly in Outlook

• Add agenda items, a duration for each item and speaker in an easy-to-use sidebar

• Collaboratively add and change talking points with your team in Outlook

• See the latest version of the agenda in Outlook or Confluence

• Quickly access the relevant Confluence page via Outlook

Benefits:

• Easy and intuitive UX takes the hassle out of agenda planning

• A good agenda helps improve meeting preparation

• Outlook helps promote adoption of the agenda planning process, colleagues can work on their home turf

• This accelerates the acceptance of Confluence

• Confluence serves as the single source of truth for your meeting information

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za branje ali spreminjanje vsebine poljubnega elementa v vašem nabiralniku ter ustvarjanje novih elementov. V poljubnem sporočilu ali elementu koledarja lahko dostopa do osebnih podatkov, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki ali priloge. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca.
  • Hiter pregled
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21517.a31dc8d8-cb52-4ee8-821d-ac1fd848e7be.315a7063-35e8-47fd-8538-909290ecdede.c4403ebf-e7c5-43b2-8d75-1c9b9ee9d9fa.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37635.a31dc8d8-cb52-4ee8-821d-ac1fd848e7be.315a7063-35e8-47fd-8538-909290ecdede.a23b506a-2a15-4f9e-8399-39c251429ad6.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55358.a31dc8d8-cb52-4ee8-821d-ac1fd848e7be.315a7063-35e8-47fd-8538-909290ecdede.030060a3-380a-45d9-8c00-f7c71b8b1851.png