Message Header Analyzer

Stephen Griffin

3.9 (431)

Analyze the headers on an email message.

Message Header Analyzer uses EWS and REST to retrieve the transport message headers of an e-mail message and display them to the user in an easy to read format. Now with iOS support!

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да чита или мења садржај било које ставке из поштанског сандучета, као и да прави нове ставке. Може да приступа личним информацијама из било које поруке или календарске ставке, као што су тело, тема, пошиљалац, примаоци или прилози. Може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13045.67d489f7-fe45-4fe8-a513-fd742a124f04.4174669d-9795-4a81-a891-03477ff7d800.5061740f-3535-477e-a348-ca9e1921200e.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13045.67d489f7-fe45-4fe8-a513-fd742a124f04.4174669d-9795-4a81-a891-03477ff7d800.5061740f-3535-477e-a348-ca9e1921200e.png