Пређи на главни садржај

Office Apps Fiddle for Excel

DEVSCOPE-Soluções Sistemas Tecnologias Informação

3.9 (54)

Add HTML Apps, Content and Samples to your Office Excel workbook

Add HTML Content and Samples to your Office Excel workbook:

 • Html Content
 • Rich Data Visualizations
 • Fully editable & customizable HTML/Script content
 • Starter Samples included
Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
 • Може да чита и мења документ
 • Може да шаље податке преко интернета
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41037.0179a5e1-d0a7-4e91-ae0d-541f146618bd.6c160f31-d86d-4ee7-9cce-03f60c4f74cd.2dd5d5cb-42dc-4481-84d9-b069688066e1.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41037.0179a5e1-d0a7-4e91-ae0d-541f146618bd.6c160f31-d86d-4ee7-9cce-03f60c4f74cd.2dd5d5cb-42dc-4481-84d9-b069688066e1.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33326.0179a5e1-d0a7-4e91-ae0d-541f146618bd.6c160f31-d86d-4ee7-9cce-03f60c4f74cd.87ef3577-b179-4976-83f2-f12dbe156831.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1671.0179a5e1-d0a7-4e91-ae0d-541f146618bd.6c160f31-d86d-4ee7-9cce-03f60c4f74cd.cf8120e1-26d6-4079-8d75-80d6ae39b744.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38231.0179a5e1-d0a7-4e91-ae0d-541f146618bd.6c160f31-d86d-4ee7-9cce-03f60c4f74cd.60b158ac-3ce4-49b7-bee1-77167e414d19.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49022.0179a5e1-d0a7-4e91-ae0d-541f146618bd.6c160f31-d86d-4ee7-9cce-03f60c4f74cd.27ba87eb-8027-4150-9cbb-e966bb48ed8c.png