Пређи на главни садржај

Read My Document

Birdie

3.4 (81)

Make your computer read your documents!

Do you need to read a document without having to look all the time at your computer's screen? Read My Document will make your computer read your document to you.

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да чита документ и отвара датотеку у којој се он налази
  • Може да шаље податке преко интернета
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842787/Product_42949677009/Asset_9199e092-1252-4283-97ab-4c9061736fd2/snap2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842787/Product_42949677009/Asset_9199e092-1252-4283-97ab-4c9061736fd2/snap2.png