Пређи на главни садржај

KMailPrint

Keluro

3.1 (46)

KMailPrint converts your emails to clean and well formatted pdf files

KMailPrint, by Keluro converts your emails to beautiful PDF files.

You can choose the title of your PDF (include for instance the date or the name of the sender) to easily archive them on your hard drive.

Please feel free to give us your feedback at contact@keluro.com or on https://keluro.com

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су имена пошиљалаца, имена прималаца, адресе е-поште, тело поруке и информације о прилозима. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841643/Product_42949677903/Asset_d3075a96-7103-46ca-b036-e8e2dd5818a2/SaveEN.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841643/Product_42949677903/Asset_d3075a96-7103-46ca-b036-e8e2dd5818a2/SaveEN.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841643/Product_42949677903/Asset_cecc0059-944e-4c68-a08d-4d9cde38145a/TitleEN.png