Пређи на главни садржај

かんたんタイピングトレーナー

InfoVision inc

5.0 (4)

無料で利用できるタイピングゲームです。

無料で利用できる、はじめてタイピングに挑戦する人のためのタイピングゲームです。

[教育アプリの要件]

科目:コンピューター サイエンス

年齢の範囲:小学校 (1 年生から 5年生)

[Requirements of education app]

Subjects:Computer Science

Age ranges:Elementary School (1st-5th Grade)

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
 • Може да чита и мења документ
 • Може да шаље податке преко интернета
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845924/Product_42949679078/Asset_6ee35b77-35ba-468c-a107-c5656892b13f/01.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845924/Product_42949679078/Asset_6ee35b77-35ba-468c-a107-c5656892b13f/01.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845924/Product_42949679078/Asset_72efd4b2-efeb-4b7a-8e28-14355fb78207/02.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845924/Product_42949679078/Asset_26e9cf30-1f16-4a5c-9f16-07160ce541e4/03.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845924/Product_42949679078/Asset_213347f1-19d7-46fa-9ded-24f4994d003b/04.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845924/Product_42949679078/Asset_24f0882b-2f5a-4a8e-8a3f-b267c1aa68b9/05.png