Пређи на главни садржај

Sender Domain Lookup

Bridge Communications LLC

3.0 (3)

Get Information About the Sender's Domain

Sender Domain Lookup gives you quick access to information about an email senders domain. You can visit their website with a single click. SDL also shows the location, and registration information about the domain, and provides Whois, and Blacklist lookup searches on the domain.

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су имена пошиљалаца, имена прималаца, адресе е-поште, тело поруке и информације о прилозима. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39564.2d60a57c-3e6a-4301-8086-e2f9722690bc.1e22f2ac-f9ba-47f9-8730-68cb2d75a771.b3ebbc4e-0a67-43ee-aa2f-f45757812d28.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39564.2d60a57c-3e6a-4301-8086-e2f9722690bc.1e22f2ac-f9ba-47f9-8730-68cb2d75a771.b3ebbc4e-0a67-43ee-aa2f-f45757812d28.png