Пређи на главни садржај

Axure Share

Axure

Get updates for your Axure Share projects

Get notified of activity on your projects hosted on Axure Share to keep all team members aware of updates and new discussions on projects. Connect your Axure account to receive notifications on your projects, including new, resolved, and unresolved discussion comments for all projects, and check-ins and changes to your collaborative team projects.

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
 • Може да шаље податке преко интернета
 • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су бројеви телефона, поштанске адресе или URL-ови. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847547/Product_42949681531/Asset_3283b708-6f3a-40bc-9b9c-172ec9c4e98f/Publish.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847547/Product_42949681531/Asset_3283b708-6f3a-40bc-9b9c-172ec9c4e98f/Publish.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847547/Product_42949681531/Asset_d373af8d-6b7f-4da0-ab70-1716ed9ca612/Share.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847547/Product_42949681531/Asset_1cd73ab5-f089-48bd-9a03-684886ff792f/Teamproject.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847547/Product_42949681531/Asset_685bb14d-c6e0-49c2-b672-f02322cb715f/Teams.png