Пређи на главни садржај

PagerDuty

Microsoft Teams Ecosystem

4.0 (2)

Track and manage incidents, and define escalation policies.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The PagerDuty connector sends notifications about triggered incidents. PagerDuty allows you to track and manage incidents, and define escalation policies.

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су бројеви телефона, поштанске адресе или URL-ови. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949681990/Asset_71e64942-d551-4be9-a901-86954404fc5f/Image6.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949681990/Asset_71e64942-d551-4be9-a901-86954404fc5f/Image6.png