Пређи на главни садржај

Twitter

Microsoft Teams Ecosystem

1.0 (1)

Send and receive messages called Tweets.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The Twitter connector sends periodic updates about tweets from the accounts you follow or hashtags you track.

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су бројеви телефона, поштанске адресе или URL-ови. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949682014/Asset_26d0b8f7-7c60-4a07-8829-9f18cce6bcac/Image7.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949682014/Asset_26d0b8f7-7c60-4a07-8829-9f18cce6bcac/Image7.png