Пређи на главни садржај

CheckMarket

Microsoft Teams Ecosystem

Conduct customer surveys.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The CheckMarket connector sends notifications about responses to your surveys.

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су бројеви телефона, поштанске адресе или URL-ови. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949681955/Asset_1135d9b3-f8b4-4ad5-8f9a-c7cb7ee6c74d/checkMarket.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949681955/Asset_1135d9b3-f8b4-4ad5-8f9a-c7cb7ee6c74d/checkMarket.png