Пређи на главни садржај

Satismeter

Microsoft Teams Ecosystem

Collect customer feedback to reduce churn and accelerate growth.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The Satismeter connector sends notifications about feedback and ratings.

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су бројеви телефона, поштанске адресе или URL-ови. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949682005/Asset_aa299a9a-a675-4e6e-a954-686aaa125e9d/SatismeterScreenshot.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949682005/Asset_aa299a9a-a675-4e6e-a954-686aaa125e9d/SatismeterScreenshot.png