Пређи на главни садржај

Librato

Microsoft Teams Ecosystem

Collect metrics about your application stack in a dashboard.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The Librato connector sends notifications about performance metrics for your apps.

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су бројеви телефона, поштанске адресе или URL-ови. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10410.f49c0e8a-847f-40a1-b7f3-92082ce56d42.a0cb4443-3224-49b3-ba04-59e75ebd97ab.9569e543-ac86-45f1-ad7b-1b633f25b17f
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10410.f49c0e8a-847f-40a1-b7f3-92082ce56d42.a0cb4443-3224-49b3-ba04-59e75ebd97ab.9569e543-ac86-45f1-ad7b-1b633f25b17f