Пређи на главни садржај

StatusPage.io

Microsoft Teams Ecosystem

Track and communicate about downtime issues with your customers.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The StatusPage connector helps you track and communicate about downtime issues with your customers.

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су бројеви телефона, поштанске адресе или URL-ови. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949682010/Asset_4ca50151-2b47-4290-91c1-da028640b036/StatusPageioScreenshot.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949682010/Asset_4ca50151-2b47-4290-91c1-da028640b036/StatusPageioScreenshot.png