Пређи на главни садржај

Cloud 66

Microsoft Teams Ecosystem

Build, deploy, and manage applications.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The Cloud 66 connector sends notifications about activities related to your applications.

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су бројеви телефона, поштанске адресе или URL-ови. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949681957/Asset_752b8a7c-e27f-41fc-8e80-11d1f921ec8a/Cloud66Screenshot.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474847796/Product_42949681957/Asset_752b8a7c-e27f-41fc-8e80-11d1f921ec8a/Cloud66Screenshot.png