Skolon

Skolon

Find, access and use all of your educational tools in Skolon directly in Teams

Skolon is your personalized app for all your educational tools. Find, access, share and use all of your educational tools in Skolon directly in Teams with just one click! All you need is a Skolon account (available for Swedish customers). Digital learning has never been easier!

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
  • Може да шаље податке преко интернета
  • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су бројеви телефона, поштанске адресе или URL-ови. Програмски додатак може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7066.16bb9727-34ae-455d-a5d7-d8141ffff5f3.92939003-8e1a-49b1-b6b1-0ac82193f756.ef4010a3-2240-40a3-9cbe-1e87f8ea8a80.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7066.16bb9727-34ae-455d-a5d7-d8141ffff5f3.92939003-8e1a-49b1-b6b1-0ac82193f756.ef4010a3-2240-40a3-9cbe-1e87f8ea8a80.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28928.16bb9727-34ae-455d-a5d7-d8141ffff5f3.92939003-8e1a-49b1-b6b1-0ac82193f756.6dc7bf1f-4305-483b-aff0-da1db8e91464.jpeg
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41515.16bb9727-34ae-455d-a5d7-d8141ffff5f3.92939003-8e1a-49b1-b6b1-0ac82193f756.9889859c-9f15-4edb-af7d-11913bb187df.jpeg