https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35157.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.044eef85-3aa6-498d-92aa-2a7f8dad6411.png

Claritysoft for Outlook

Claritysoft

Stay Connected with Claritysoft Live CRM

Using Claritysoft for Outlook stay Connected with Claritysoft Live CRM.

- Login with Claritysoft CRM credentials.

- Can Crate new 'Account', 'Contact', 'Lead' from email recipients

- Can create new 'Activity' under new or existing 'Account', 'Contact', 'Lead', 'Opportunity' or 'Project'.

- Can create new 'Activity' under 'Auto Detected' 'Contact', 'Lead', 'Opportunity' or 'Project' (those email recipients are already exist in Claritysoft Live CRM, will appear in 'Auto Detected')

Могућности програмског додатка
Кад се овај програмски додатак користи, он
 • Може да шаље податке преко интернета
 • Овај програмски додатак може да приступа личним информацијама из активне поруке, као што су тело, тема, пошиљалац, примаоци и информације о прилозима, као и да их мења. Може да шаље ове податке некој услузи независног произвођача. Друге ставке из поштанског сандучета није могуће читати ни мењати.
 • За трен ока
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54696.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.d55fdd4f-035f-49a9-bae0-577d6c49eea1.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39267.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.8daea2a3-7f6e-48d5-ad04-b2a82cc253c0.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35693.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.d8296b61-5bd7-4f35-b1bd-76fcb6502e41.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9130.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.6bf244f2-1ca0-4ccf-85de-446d54635e5b.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36745.eac7315c-836f-49e6-a11a-6d9eacf2fae0.46346f19-f846-4779-b3a7-6e76866e935e.d92479d4-4790-4f81-aeeb-f051009cd250.png