https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7075.aee6e20d-09f2-49a9-83ff-63eece419866.d31d7898-7d7c-4224-92db-54628fcc5b78.2e082d56-ba19-49cf-b685-7b08dd8162ca.png

onluyen.vn

Edmicro Education Company

Onluyen là ứng dụng hỗ trợ học sinh và giáo viên từ lớp 1 đến lớp 12

Onluyen là một giải pháp cá nhân hóa học tập cho học sinh Việt Nam hàng đầu hiện nay.

Onluyen.vn được thiết kế và xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia giáo dục phổ thông dày dạn kinh nghiệm, cùng với ngân hàng kiến thức, câu hỏi và các bài kiểm tra đồ sộ, đã được tư vấn chuẩn hóa bởi Viện khoa học Giáo dục và các chuyên gia đến từ các trường đại học hàng đầu như Đại học Sư phạm, Đại học Giáo dục, Đại học Hà Nội. Hệ thống nội dung bao phủ tất cả các môn học tại các bậc Phổ thông Cơ sở và Trung học Phổ thông.

Với tài khoản học sinh:

- Các bài luyện tập được sắp xếp theo từng đơn vị kiến thức, giúp học sinh củng cố ngay sau khi học xong.

- Học sinh chủ động sắp xếp tiến độ học tập phù hợp.

- Mỗi câu hỏi trong ngân hàng đề được đi kèm với tóm tắt kiến thức liên quan, video bài giảng, các câu hỏi khó có video chữa bài.

- Câu hỏi được sắp xếp thông minh từ dễ đến khó, phù hợp với trình độ của mỗi học sinh.

Với tài khoản giáo viên:

- Onluyen hỗ trợ giáo viên trong việc giao bài tập về nhà nhanh chóng và hiệu quả.

- Giáo viên có thể nắm được tiến độ hoàn thành bài tập của từng học sinh.

- Giáo viên cũng có thể tạo những bài kiểm tra định kỳ, bài thi giữa kỳ và gửi cho từng lớp, vào khoảng thời gian định sẵn

Ghi chú:

- Các tính năng của Onluyen trên Teams sẽ được phát triển thêm trong tương lai.

- Để sử dụng phần mềm, bạn phải có tài khoản được kích hoạt

Mogućnosti programskog dodatka
Kad se ovaj programski dodatak koristi, on
 • Može da šalje podatke preko interneta
 • Ovaj programski dodatak može da pristupa ličnim informacijama iz aktivne poruke, kao što su brojevi telefona, poštanske adrese ili URL-ovi. Programski dodatak može da šalje ove podatke nekoj usluzi nezavisnog proizvođača. Druge stavke iz poštanskog sandučeta nije moguće čitati ni menjati.
 • Za tren oka
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30393.aee6e20d-09f2-49a9-83ff-63eece419866.d31d7898-7d7c-4224-92db-54628fcc5b78.965ebc95-1ff7-4958-bcb4-f1266a3220ea.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30070.aee6e20d-09f2-49a9-83ff-63eece419866.d31d7898-7d7c-4224-92db-54628fcc5b78.4a8db97d-67bb-4fdc-8e38-a32d062be550.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.718.aee6e20d-09f2-49a9-83ff-63eece419866.d31d7898-7d7c-4224-92db-54628fcc5b78.e7fbbe06-5bcf-4a7c-a0df-1078f546df61.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64410.aee6e20d-09f2-49a9-83ff-63eece419866.d31d7898-7d7c-4224-92db-54628fcc5b78.b915afab-9105-4365-adaa-0248e13091e0.png