Polish Functionality - Starter Pack

IT.integro sp. z o.o.

Manage your company in Poland. Comply with Polish taxation and invoicing requirements.

Ensuring compliance with Polish legal, tax and accounting requirements, Polish Functionality – Starter Pack, enables you to manage your company in Poland. As an integrated extension for Microsoft Dynamics 365 Business Central, the application streamlines financial management and the processing of sales & purchase transactions with proper booking and tax classification. Our solution can support your company in:

• Selling your goods and services and issuing the invoices as required

• Calculating VAT payments and preparing VAT returns

• Managing accounts payable and receivable

• Reporting sales and goods transfer for Intrastat

• Preparing proper SAF-T files for Polish tax authorities

• Validating your contractors against the VAT Taxpayer Register

• Ensuring compliance with the Polish Goods and Services Classification (PKWiU)

• Split payment


Click ‘Contact me’ to get the details of our offer.


Polska Funkcjonalność – Starter Pack to rozszerzenie Microsoft Dynamics 365 Business Central przeznaczone dla firm prowadzących działalność w Polsce. Zapewniając zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, podatkowymi oraz księgowymi, aplikacja usprawnia zarządzanie finansami oraz obsługę transakcji sprzedaży i zakupu. Funkcjonalność rozwiązania pozwala na:


• Sprzedaż towarów i usług w Polsce oraz poprawne fakturowanie

• Kalkulację VAT i przygotowanie deklaracji VAT

• Zarządzanie płatnościami i należnościami

• Raportowanie transakcji sprzedaży/kupna oraz przepływu towarów w deklaracjach Intrastat

• Przygotowanie JPK na potrzeby rozliczeń z urzędami skarbowymi

• Weryfikację kontrahentów w wykazie podatników VAT (białej liście)

• Zachowanie zgodności z PKWiU

• Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności


Kliknij ‘Contact me’, aby otrzymać informacje o naszej ofercie. 


Supported editions

Polish Functionality – Starter Pack can be used with either the Essentials or Premium version of Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Supported countries

Poland

Supported Languages

English (United States), English (Great Britain), Polish (Poland)

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48900.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.6a7601ee-931f-4755-a1fb-dfb7ca4c5b2f.f6409bfa-6d90-48ea-85d1-f25902b09ade
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48900.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.6a7601ee-931f-4755-a1fb-dfb7ca4c5b2f.f6409bfa-6d90-48ea-85d1-f25902b09ade
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36480.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.6a7601ee-931f-4755-a1fb-dfb7ca4c5b2f.7fc72038-c924-4ee1-bc6c-c7f5e5ea8391
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45901.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.6a7601ee-931f-4755-a1fb-dfb7ca4c5b2f.e45625b5-7419-47af-9676-1db7c69e264b
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30397.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.6a7601ee-931f-4755-a1fb-dfb7ca4c5b2f.9c37d84f-1169-4d5f-a627-a1bf57ec183e
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63201.644ac42a-0979-46eb-98fc-4a6d3131ac84.6a7601ee-931f-4755-a1fb-dfb7ca4c5b2f.3a16dff0-3239-408c-bc82-ce59efec85a3