https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44139.b82cd4f5-2d5d-48e0-bd42-084f9c6937af.5340a93e-eac8-4f75-ab94-51b66036407e.105d3820-acec-4859-81fd-15157c86b2d0.jpeg

Slice Timer

Webinator Apps

Timer that will countdown as a visualization of slices in a circle.

Having troubles keeping your meetings from running long? Use this time on your PowerPoint Presentations to limit the discussion time and visually see how long each how to spend on each slide.

Tilläggsfunktioner
När det här tillägget används kan det
  • Skicka data via Internet
  • Det här tillägget har åtkomst till personlig information för det aktiva meddelandet, t.ex. telefonnummer, postadress eller webbadresser. Tillägget kan skicka dessa data till en tjänst från tredje part. Det kan inte läsa eller ändra andra objekt i din inkorg.
  • I korthet
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4120.b82cd4f5-2d5d-48e0-bd42-084f9c6937af.5340a93e-eac8-4f75-ab94-51b66036407e.5cb542ec-b25d-4523-a4d8-0e83e6c55309.png