https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2248.98a244f3-017a-4ff1-9a57-51c9bcb8dc52.3da7c824-0fd2-42df-9da5-5512230625d7.0dbc3752-ca78-4b17-a8be-82dc9cd273e7.png

Spellbook

av Dialog Enterprises Inc.

(1 omdömen)

AI assistant for contract drafting & reviews

Powered by GPT-3, Spellbook helps legal professionals draft and review contracts 3x faster. Generate term summaries, draft new clauses, adjust language, and more!

Additional purchase required for continued access after trial. For more information, please visit https://www.spellbook.legal

Tilläggsfunktioner

När det här tillägget används kan det
  • Läsa och göra ändringar i ditt dokument
  • Skicka data via Internet

En snabbtitt

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16632.98a244f3-017a-4ff1-9a57-51c9bcb8dc52.1a790c14-701b-4a48-8aef-b10df8244dad.2f62fc3b-40e6-443a-bc17-6216d00f825c.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20839.98a244f3-017a-4ff1-9a57-51c9bcb8dc52.1a790c14-701b-4a48-8aef-b10df8244dad.b9f936a9-1b28-4214-9f21-beef754f51fd.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22769.98a244f3-017a-4ff1-9a57-51c9bcb8dc52.1a790c14-701b-4a48-8aef-b10df8244dad.2a8b3886-86d5-4296-805c-623f58ac36a9.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39794.98a244f3-017a-4ff1-9a57-51c9bcb8dc52.1a790c14-701b-4a48-8aef-b10df8244dad.c947cb3f-236d-46e2-84e5-89e3f4fd42a5.png