รับแอปที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ค้นหาโซลูชันที่ทำให้เกิดนวัตกรรม ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ และช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นด้วยสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว

สำรวจโซลูชันด้านธุรกิจตอนนี้ดูแอปทั้งหมด

รายการที่ดูมากที่สุดใน Retail

ดูแอป Retail ทั้งหมด
ได้รับการรับรองจาก Power BI
Ultimate KPI Carddataviz.boutique GmbH
+1
Shows a value, its variance to a reference value and its variance to 2nd or 3rd refetence value.
(35 คะแนน)
1 out of 10
Google Maps for Power BIDynamica Labs LTD
+1
Google Maps for Power BI
(7 คะแนน)
2 out of 10
ได้รับการรับรองจาก Power BI
Multiple Axes Chart - XVizxViz LLC
+1
Display up to 5 separate axis values each with their own series type spanning column, line, spline
(14 คะแนน)