https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9465.1feae4ed-203a-4ea6-a4fd-4168e1e1f0df.5493d93a-61b2-4699-a134-a8618a496b3f.9f0c9e61-e252-43ea-8874-d2e6b206fbd5

BA4 Banking

โดย Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

Free trial badge

Řešení zpracování bankovních operací v České republice pro Microsoft Dynamics 365 Business Central

This application is available only in Czech

Aplikace BA4Banking rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti bankovní správy o další lokální požadavky a osvědčené postupy pro české firmy. Aplikace přináší následující vylepšení:

Zjednodušení každodenní práce účetních při zpracování bankovních operací

 • Úvodní obrazovku (centrum rolí) Hlavní účetní optimalizovanou pro každodenní zpracovávání bankovních operací.
 • Možnost hromadné změny splatnosti řádků platebního příkazu pro jednoduché určení zvoleného data splatnosti pro všechny položky v platebním příkazu.

Zlepšení procesu přípravy platebních příkazů

 • Předcházení duplicitních plateb automatickým označováním položek již zahrnutých do rozpracovaného bankovního příkazu, pokladního dokladu nebo zápočtu. Tato funkcionalita využívá a rozšiřuje možnosti pole Vyčkat.
 • Zpřesnění možností návrhu plateb do řádků platebního příkazu pro konkrétní otevřené položky zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců (např. dle typu dokladu, čísla dokladu atd.). Pomocí této funkcionality je možné zefektivnit výběr otevřených položek k úhradě.
 • Možnost volby vlastního bankovního účtu, ze kterého má být provedena úhrada dodavateli pro jednotlivé nákupní faktury. Toto je možné využít například v případě, kdy úhrada faktury musí být provedena z konkrétního bankovního účtu.
 • Možnost sloučit více položek platebního příkazu do jedné platby a tím jednoduše ušetřit za bankovní poplatky.


Podporu elektronické výměny platebních příkazů a bankovních výpisů s bankami v České republice

 • Česká národní banka (ABO-K, FS2 – FS5)
 • Česká spořitelna (formát Multicash, formát ABO)
 • Komerční banka (formát KM, formát Best)
 • ČSOB (formát Multicash)
 • Unicredit (formát Multicash)
 • Commerzbank (formát Multicash)
 • Moneta Money Bank (formát MMB)
 • Raiffeisenbank (formát ABO)
 • FIO (formát FIO XML)
 • PPF Bank (formáty ABO, Gemini)
 • CAMT.053 (formát SEPA XML import)

Supported editions: This app supports both the Essential and Premium editions of Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Supported countries: Czech Republic

Supported languages: Czech

สรุปย่อ

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54892.1feae4ed-203a-4ea6-a4fd-4168e1e1f0df.5493d93a-61b2-4699-a134-a8618a496b3f.289bb2ae-c576-451f-a005-38e7155ee89f
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24617.1feae4ed-203a-4ea6-a4fd-4168e1e1f0df.5493d93a-61b2-4699-a134-a8618a496b3f.58467706-c243-4191-aae3-17a3051b60b9
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48930.1feae4ed-203a-4ea6-a4fd-4168e1e1f0df.5493d93a-61b2-4699-a134-a8618a496b3f.1f48ff43-04a1-4b58-908c-f2c9d4cb20ec