ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Messageware TakeNote

Messageware Incorporated

3.0 (23)

Powerful Note Taking for Outlook, Outlook Web, and Office 365.

Messageware TakeNote allows you to quickly and easily add private, contextual notes to an email and its sender. And your comments are easily accessible whenever or wherever you need them.

Notes can be viewed anytime by clicking on TakeNote. View and edit your notes directly from your email, instantly add ideas and comments.

Messageware TakeNote keeps your email and your notes together and easily accessible.

Add information to emails to document follow up calls and interactions.

Gain insight into a situation by reviewing the notes made related to the sender or email.

Direct Feedback to the Product Team by clicking on HELP within Messageware TakeNote.

All the information is stored confidentially within your mailbox, not on our servers.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836604/Product_42949673314/Asset_ba4aa25f-1fa7-4b9f-96ad-e92c2bddd464/SenderNotes.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836604/Product_42949673314/Asset_ba4aa25f-1fa7-4b9f-96ad-e92c2bddd464/SenderNotes.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836604/Product_42949673314/Asset_f7585745-2391-443a-9969-5c3d44b0a2a1/TakeNoteEmailNotes.png