ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

カレンダーから日付入力

きぬあさ

5.0 (4)

カレンダーから簡単に日付を入力できるアプリです。

カレンダーから日付を選ぶだけで選択中のセルに日付を入力できる、無料のコンテンツアプリです。

This content app is a free app for Office.

When you pick a date from the Calendar, You can enter a date into the selected Excel cell.

対象製品:Excel 2013

App Requirement:Excel 2013

 • 日本の祝日に対応しています。
 • 日・月曜日始まりを切り替えることができます。
 • 入力する日付のフォーマットを変更できます。
 • アプリのテーマを変更できます。
 • Support Japan Holidays.
 • Change first day of week on calendar(Sunday/Monday).
 • Choose Date Format.
 • Choose App Theme(24 kinds of themes).
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949674181/8ae4fc49-9530-479a-9171-0f9746ec62de/ss01.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949674181/8ae4fc49-9530-479a-9171-0f9746ec62de/ss01.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949674181/78a66131-2bcd-4b97-b2a3-633f2f395e0d/ss02.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949674181/2110d257-1b2e-4f42-92e2-23b47d0bc235/ss03.jpg