ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Culture Collage - DPLA

Zenlan Ltd

5.0 (1)

Search the Digital Public Library of America for images related to your text

"The Digital Public Library of America brings together the riches of America's libraries, archives, and museums, and makes them freely available to the world."

Culture Collage searches the DPLA's archives for your selected text and returns images that you can drop into your document.

Information is displayed for each image allowing you to copy and paste for use as captions, descriptions and licence notices. A link to the image page on the web lets you explore further.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63222.c601a4d7-4418-4f46-9f16-7ebd0b4956d3.f387fde6-8e58-47f2-8be8-b4f265610035.0e002c59-5e5f-46a3-b4f0-6547a2feebd1.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63222.c601a4d7-4418-4f46-9f16-7ebd0b4956d3.f387fde6-8e58-47f2-8be8-b4f265610035.0e002c59-5e5f-46a3-b4f0-6547a2feebd1.png