ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ToDo

AbhiV

2.6 out of 5 stars
2.6 (40)

To-Do is a Task Pane App for Office which allows you to create To Do inside Word, Excel & PowerPoint

To Do is an intuitive and easy to use to-do list Task Pane App for Office.

It helps you to get organized, simplify your tasks, and to get things done efficiently. Create to-dos, and manage them from inside the office.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24740.567a8576-928f-4f40-9fde-b90e02056f3a.0436d40e-8f8a-498c-ac68-51b5adcb21b8.9bc4f48e-363f-409e-a95b-0fb246777378.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24740.567a8576-928f-4f40-9fde-b90e02056f3a.0436d40e-8f8a-498c-ac68-51b5adcb21b8.9bc4f48e-363f-409e-a95b-0fb246777378.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44051.567a8576-928f-4f40-9fde-b90e02056f3a.0436d40e-8f8a-498c-ac68-51b5adcb21b8.1d8ce54a-2890-4063-9e5b-ba59a17f8d2d.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25551.567a8576-928f-4f40-9fde-b90e02056f3a.0436d40e-8f8a-498c-ac68-51b5adcb21b8.4d10d8e3-d712-47d8-9e93-734d8f8b7976.png