ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

To-do

Kaustav Ghosh

3.5 (28)

This app helps to easily create to-do list.

This app helps to create to-do list. By entering the task and required time to complete the task, a new task can be created. It has a timer associated with every task created. At any time the to-do list created can be written to the document page.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474840374/Product_42949675370/Asset_fa1603cd-4db8-4ac2-9c7b-da0bd8ed96d7/Screen1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474840374/Product_42949675370/Asset_fa1603cd-4db8-4ac2-9c7b-da0bd8ed96d7/Screen1.png