ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PowerPoint Training and Tips

GoSkills

4.2 (5)

Online PowerPoint training videos, "how-to" cheat sheets, exercise files and quizzes from GoSkills.

Get access to the GoSkills "how-to" cheat sheets for Microsoft PowerPoint for free. GoSkills subscribers also have access to online video tutorials, exercise files and quizzes.

The GoSkills PowerPoint course is brought to you by two award-winning Microsoft MVPs! – Glen Millar and Geetesh Bajaj – comprising about 3 hours of engaging and highly relevant videos presented in 34 modules. If you are already experienced with PowerPoint, taking our Knowledge Test before you start will help you to focus on the areas most valuable to you. In as little as 4 hours, you can become a PowerPoint Guru!

Even without a GoSkills subscription you will have free access to all of the course "how-to" cheat sheets as well as to 4 free modules.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839991/Product_42949675578/Asset_e22c780e-2dce-4ddf-bbce-1b0ec577d36c/GoSkillsPowerPointQuiz.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839991/Product_42949675578/Asset_e22c780e-2dce-4ddf-bbce-1b0ec577d36c/GoSkillsPowerPointQuiz.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839991/Product_42949675578/Asset_98a7ea3f-0864-4fdb-8b03-aa47d37b5583/GoSkillsPowerPoint.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839991/Product_42949675578/Asset_6271982b-540d-4d12-8743-ca3e4bc9712c/GoSkillsPowerPointCheatSheet1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839991/Product_42949675578/Asset_c4d18aa0-09f1-4f24-af1b-d0f4f426512b/GoSkillsPowerPointCheatSheet2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839991/Product_42949675578/Asset_dd2d329c-f110-4739-b23c-0b4e56c761f8/GoSkillsPowerPointVideo.png