ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Font Finder

Microsoft Corporation

3.4 (21)

Find and apply the most suitable fonts to the text in your documents.

Find the best font to use in your document with the Font Finder.

The Font Finder Office add-in makes it easier to work with the most widely used fonts available on your device.

 • Browse through the font categories.
 • See the favorite or the most recently used fonts.
 • Search the font using the keywords.

Preview and compare fonts easily, then click on a font to change the style of highlighted text in your document.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675690/Asset_9a1555d6-f745-4d62-8458-ff0a9edf0122/FontFinder1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675690/Asset_9a1555d6-f745-4d62-8458-ff0a9edf0122/FontFinder1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675690/Asset_0ac56cf5-1a7b-436c-8b71-59298f1f13d5/FontFinder2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675690/Asset_60ac3682-9cf0-4e77-97b1-018b1bd5170d/FontFinder3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675690/Asset_5a792295-5321-4cc1-bf53-2cd37e01c1d3/FontFinder4.png