ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Slice Timer

Webinator Apps

1.7 (14)

Timer that will countdown as a visualization of slices in a circle.

Having troubles keeping your meetings from running long? Use this time on your PowerPoint Presentations to limit the discussion time and visually see how long each how to spend on each slide.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836946/Product_42949675711/Asset_bffa8168-ce03-4020-a97c-f2dff3b85cde/ScreenShot1green.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836946/Product_42949675711/Asset_bffa8168-ce03-4020-a97c-f2dff3b85cde/ScreenShot1green.png