ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Symbol Search

Microsoft Corporation

3.9 (15)

Search through a wide variety of ready-made symbols to use them in your documents.

Improve your documents with visual symbols for all occasions.

The Symbol Search Office add-in makes a wide range of icons, signs, and logos available in just one click!

 • Browse through the symbol categories.
 • Quickly access the most recently used symbols.
 • Look up the symbol using the keywords.

Click on the chosen symbol to insert it, then edit and format it in your document like any other text.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675963/Asset_cb4f4f4e-2a6d-4525-9df7-79c72997d247/SymbolSearchScreenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675963/Asset_cb4f4f4e-2a6d-4525-9df7-79c72997d247/SymbolSearchScreenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675963/Asset_400a9ffd-36d4-4ef8-89e8-e5e91a8b55ff/SymbolSearchScreenshot2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675963/Asset_2c23e749-45dc-4103-b48f-c7dd4a784375/SymbolSearchScreenshot3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675963/Asset_59ef80f8-261e-4380-a492-469245b15881/SymbolSearchScreenshot4.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949675963/Asset_38791783-736e-47f9-9146-3f16869e1a8d/SymbolSearchScreenshot5.png