ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Idea Collaboration for Wazoku in Office

Wazoku

0.0 out of 5 stars

Seamlessly attach documents to your ideas in Wazoku’s idea management platform

Wazoku, a leading crowdsourcing company, provides the Wazoku Office Add-in as a complement to your Idea Spotlight web application. With the Wazoku Office Add-in you can seamlessly attach documents directly to your ideas from within the Office applications, ensuring that everyone has all necessary information to properly evaluate your idea. The Wazoku Office Add-in also integrates seamlessly with SharePoint to ensure any subsequent changes to a document stored in your SharePoint repository are automatically applied to the document associated with your idea.

To use the Wazoku Outlook Add-in, your organisation must have purchased the Idea Spotlight platform. For more information about Wazoku’s Idea Spotlight platform, please visit http://www.wazoku.com/features/.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1823.3f8be794-4518-475a-82b8-a0b7e9d8cf75.6a511952-ebd4-4737-aadd-c93cb3a6fe2f.ee21f6c1-9971-414e-b05d-2999f3a26e95.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1823.3f8be794-4518-475a-82b8-a0b7e9d8cf75.6a511952-ebd4-4737-aadd-c93cb3a6fe2f.ee21f6c1-9971-414e-b05d-2999f3a26e95.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65081.3f8be794-4518-475a-82b8-a0b7e9d8cf75.6a511952-ebd4-4737-aadd-c93cb3a6fe2f.b9a07b2b-4e86-40d3-8e90-1ad4c2fe0d0e.png