ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

XING

XING SE - Deutschland

3.0 (89)

The add-in from XING gives you instant access to the XING profile details of your Outlook contacts.

Get to know your Outlook contacts and meeting participants better. The “XING Outlook add-in” shows you more information about involved XING members.

 • New: You can also use the add-in when writing a new e-mail. This function of the add-in provides you direct access to your XING network and make it easy to get in touch with your contacts.
 • You can see at a glance the profile photo, job title and company name of participants. This additional information may prove useful as it can help you phrase your email reply better or be more prepared for an appointment.

 • You also see additional contact details and XING profile entries, which can make it easier to get in touch with them.
 • This add-in also lets you send a XING contact request to participants directly from within Outlook, which helps you grow your network.
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53783.b001d960-9e8f-4cae-8b0a-91242339a56f.e2b49d72-b673-4147-9396-5ec02ada451c.31e5216e-def5-4f8c-8d58-174bc6d199ba.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53783.b001d960-9e8f-4cae-8b0a-91242339a56f.e2b49d72-b673-4147-9396-5ec02ada451c.31e5216e-def5-4f8c-8d58-174bc6d199ba.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3186.b001d960-9e8f-4cae-8b0a-91242339a56f.e2b49d72-b673-4147-9396-5ec02ada451c.e81521d3-b00e-459c-95c7-ea919ab12839.jpeg
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45774.b001d960-9e8f-4cae-8b0a-91242339a56f.e2b49d72-b673-4147-9396-5ec02ada451c.1abffe5f-bd66-4ea3-8ac3-a88e290fa50f.jpeg