ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

IOLabApp

Macmillan Education

3.0 (2)

Excel App to import datasets from IOLab Online Repository

This Excel Application allows users to easily access and organise the datasets they generate using the IOLab science device (see http://www.iolab.science/) and store on the associated cloud repository. It also provides the possibility to directly import interpolated data into an Excel spreadsheet for further analysis.

The application is supported by both the Excel Client and Excel Web App on Windows 7 and above. It requires Internet Explorer 10 or above, or any recent version of Chrome or Firefox. Internet Explorer 9 is not supported due to intrinsic performance limitations.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844136/Product_42949677723/Asset_2b8d6b0d-0e17-4789-8941-93ec4a738ea3/IOLabApp.jpg
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844136/Product_42949677723/Asset_2b8d6b0d-0e17-4789-8941-93ec4a738ea3/IOLabApp.jpg