ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Weather Outlook

Steve Peschka

3.3 (52)

Shows weather for addresses in your emails and appointments

You can get the weather for any address in any email or appointment you have in Outlook. Not only that, but you can also insert the weather for any zip code into an email message or meeting request you are composing. People ALWAYS want to know what the weather is going to be like - now you can get it automatically!

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.863.17422eac-c817-4da1-8ed5-84ceb441b5d9.4e168b58-25ea-407f-8625-f811745133a4.03c76926-9adf-4074-be83-6bade4cafb84.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.863.17422eac-c817-4da1-8ed5-84ceb441b5d9.4e168b58-25ea-407f-8625-f811745133a4.03c76926-9adf-4074-be83-6bade4cafb84.png