ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

MailChimp for Microsoft Word

MailChimp.

3.2 (23)

Create email campaigns directly within a Word document and export it to a MailChimp account.

MailChimp for Microsoft Word allows users to create an email campaign directly within a Word document before exporting it to a MailChimp account. Users can even take advantage of Word and MailChimp features like native place holders (to optimize design) and merge tags (to personalize campaigns). MailChimp for Microsoft Word is supported on Microsoft Word 2013 and Windows 8.1. Internet Explorer 9 is not currently supported.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844421/Product_42949677913/Asset_78d23c03-0475-4caa-ab84-74ae37d83bc0/MailChimpforword01.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844421/Product_42949677913/Asset_78d23c03-0475-4caa-ab84-74ae37d83bc0/MailChimpforword01.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844421/Product_42949677913/Asset_2690d43d-fcdc-4044-99ae-2fad6d5339b9/MailChimpforword02.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844421/Product_42949677913/Asset_6f0568ff-7a3d-4f6b-a296-0626ef5d8395/MailChimpforword03.png