ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Workday for Outlook

Workday, Inc.

3.4 (53)

Approve time off requests and view Workday profiles within Outlook. Your Workday just got easier!

Workday for Outlook allows you to complete simple Workday tasks from directly within Outlook and without launching Workday. For example, you can approve time off requests or view a sender’s worker profile all within your Outlook mailbox.

Use Workday for Outlook to:

 • View details of Workday notifications.
 • Review and take action on Workday Time Off Approval requests.
 • View and switch between worker profiles.
 • See what you have in common with other workers.

Workday for Outlook requires a Workday application account. The app must first be enabled in "Workday Tenant Setup System" by your Workday administrator.

Workday for Outlook is available from the Microsoft Office Store at https://store.office.com/.

Workday for Outlook does not support Internet Explorer 9, Safari, or Outlook client on OSx.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843532/Product_42949677555/Asset_7de1cc12-7996-486f-89bf-cd810ddb8a78/TimeOffRequestMicrosoftStore1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843532/Product_42949677555/Asset_7de1cc12-7996-486f-89bf-cd810ddb8a78/TimeOffRequestMicrosoftStore1.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474843532/Product_42949677555/Asset_882cfe96-5847-49d6-85bc-ab06f6bd5d22/ProfileMicrosoftStoreCopy401x.jpg