ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

FindTime

Microsoft Corporation

3.7 (369)

Discover the easiest way to find time to meet.

FindTime is an add-in for Outlook that helps you come to consensus on a meeting time. Have you ever spent more time deciding when to meet than actually meeting? FindTime shows what days and times work the best for people within your organization. Propose your selected times to all attendees and allow everyone to vote. Once you reach consensus, FindTime sends out the meeting invite on your behalf, eliminating the time consuming back-and-forth usually required to find the best meeting time.

* Requires O365 work or school subscription. O365 home is not currently supported.

* Requires Exchange online. On-premise, dedicated, or hybrid exchange configurations are not currently supported.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949678545/Asset_81a9f1d8-4c48-4321-a1ce-f48d3bd5bf98/Storescreenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949678545/Asset_81a9f1d8-4c48-4321-a1ce-f48d3bd5bf98/Storescreenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949678545/Asset_efd319ed-451b-4a39-864a-7fb0cdddde37/Storescreenshot2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949678545/Asset_b7898027-b06e-4fa7-9c24-9e7dcaa123d4/Storescreenshot3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949678545/Asset_92b38d27-f0e1-4f60-ae73-154d1d15dbde/Storescreenshot4.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836617/Product_42949678545/Asset_6d77d409-5bf8-435f-85f1-fd2798b8e2b2/Storescreenshot5.png