ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Dolphin Compose - Common Phrase Library

Navantis Inc.

3.7 (14)

Compose allows you to create a library of phrases which you can leverage in multiple documents.

Dolphin Compose Common Phrase Library is a robust cloud based central library where you can easily access, search, edit, reuse and retrieve phrases or clauses that are repeatedly used across multiple documents within your organization. Ensure that your branding, messaging, phrases or any other boilerplate is always up to date and consistent with your company's image in every stage of your writing process whether you are working on legal contracts, proposals, statements of work or any other documents.

Dolphin Compose is a companion to your Office 365 subscription. Install this add-in for Microsoft Word and store your library in Dolphin 365, OneDrive, or SharePoint Online. For further information please visit: www.dolphin-software.com/solutions/dolphincompose

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845245/Product_42949678502/Asset_87ea4b4e-e571-4f07-b435-5c29682dd796/1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845245/Product_42949678502/Asset_87ea4b4e-e571-4f07-b435-5c29682dd796/1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845245/Product_42949678502/Asset_a7dd642b-51b9-4ece-b417-70b3a330d60b/2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845245/Product_42949678502/Asset_004810e0-a670-49aa-a17d-313954b49117/4.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845245/Product_42949678502/Asset_0806618b-cfa3-4910-8ba0-c8234f7830dc/5.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845245/Product_42949678502/Asset_ee363305-6ac1-4001-b138-666be740b47d/6.png