ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

KStudio – Outlook Script Editor

ksimple

5.0 (3)

KStudio: Automate your daily work.

KStudio: Automate your daily work by a rich set of add-in templates, or customize/create your own in no time.

The KStudio streamlines the process of Office add-in authoring, publishing and execution. Even better, KStudio is FREE. 

Supported Office products:

Outlook 2013 and later, Outlook online

Key features:

 • Come with a rich templates library
 • Create your own templates or customize existing templates in KStudio built-in editor
 • Execute your templates and see their results immediately
 • Manage your templates
 • Save your templates to cloud
 • Publish your templates to Office store
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474838315/Product_42949678765/Asset_05f0d0c6-9815-4198-80d7-045bb9c58d41/outlooksnapshot0.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474838315/Product_42949678765/Asset_05f0d0c6-9815-4198-80d7-045bb9c58d41/outlooksnapshot0.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474838315/Product_42949678765/Asset_50b9adbe-02d5-4c5b-82b8-87caa4366b11/outlooksnapshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474838315/Product_42949678765/Asset_6292bdfb-f2a9-4c14-8d83-caac07a2d089/outlooksnapshot2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474838315/Product_42949678765/Asset_9dd188ab-4382-4e95-ab64-4b0f1e346bca/outlooksnapshot3.png